ביצוע ופרוייקטים

אנו מספקים שירותי ביצוע ופרוייקטים, בניה והרכבה של מתקני אנרגיה ותחנות גז טבעי. צוותי ההקמה שלנו, מיומנים, מקצועיים, מצויידים היטב ומגובים בצוותי קבלני משנה קבועים, מנוסים ומקצועיים העובדים איתנו שנים רבות. 

הצוותים פרוסים לשירות בכל חלקי הארץ, בנויים, מצויידים ומוכנים לעבודה איכותית, מאומצת

ומהירה ככל שנידרש. 

ביכולתינו לתת מענה

לפעילות בכל רחבי

הארץ ובכל שעה.

 

מבערי דואליים לגז טבעי
מבערי דואליים לגז טבעי
צנרת גז טבעי פנים מפעלית
צנרת גז טבעי פנים מפעלית
שירות, תחזוקה התקנות
שירות, תחזוקה התקנות
תחנות גז פנים מפעליות
תחנות גז פנים מפעליות
תחנות גז טבעי לחלוקה
תחנות גז טבעי לחלוקה
הסבות דוודים לגז טבעי
הסבות דוודים לגז טבעי
ביצוע עצמי
ביצוע עצמי
ציוד ומכשור לגז טבעי
ציוד ומכשור לגז טבעי
מבערים תהליכיים
מבערים תהליכיים
תחנות חלוקה לגז טבעי
תחנות חלוקה לגז טבעי
תחנות חלוקה לגז טבעי
תחנות חלוקה לגז טבעי
התקנת דוודי מיים וקיטור
התקנת דוודי מיים וקיטור
תחנות הפחתת לחץ
תחנות הפחתת לחץ
יכולות עצמאיות מקומיות
יכולות עצמאיות מקומיות
ציוד לתחנות כח
ציוד לתחנות כח
תחנת חלוקה מפעליות
תחנת חלוקה מפעליות

יחידת ביצוע מצויידת, מקצועית וזמינה לכל עבודה