WhatsApp Image 2019-01-23 at 13.02.42(1)

ביצוע ופרוייקטים

אנו מספקים שירותי ביצוע ופרוייקטים, בניה והרכבה של מתקני אנרגיה ותחנות גז טבעי. צוותי ההקמה שלנו, מיומנים, מקצועיים, מצויידים היטב ומגובים בצוותי קבלני משנה קבועים, מנוסים ומקצועיים העובדים איתנו שנים רבות. 

הצוותים פרוסים לשירות בכל חלקי הארץ, בנויים, מצויידים ומוכנים לעבודה איכותית, מאומצת

ומהירה ככל שנידרש. 

ביכולתינו לתת מענה

לפעילות בכל רחבי

הארץ ובכל שעה.

 

37aed346-e265-441a-8156-0fd68e2c8f01
37aed346-e265-441a-8156-0fd68e2c8f01
press to zoom
fea6ec94-12c1-4566-9904-216aadbace39
fea6ec94-12c1-4566-9904-216aadbace39
press to zoom
WhatsApp Image 2021-12-15 at 16.19.20
WhatsApp Image 2021-12-15 at 16.19.20
press to zoom
מבערי דואליים לגז טבעי
מבערי דואליים לגז טבעי
press to zoom
צנרת גז טבעי פנים מפעלית
צנרת גז טבעי פנים מפעלית
press to zoom
תחנות גז פנים מפעליות
תחנות גז פנים מפעליות
press to zoom
תחנות גז טבעי לחלוקה
תחנות גז טבעי לחלוקה
press to zoom
הסבות דוודים לגז טבעי
הסבות דוודים לגז טבעי
press to zoom
ביצוע עצמי
ביצוע עצמי
press to zoom
מבערים תהליכיים
מבערים תהליכיים
press to zoom
תחנות חלוקה לגז טבעי
תחנות חלוקה לגז טבעי
press to zoom
תחנות חלוקה לגז טבעי
תחנות חלוקה לגז טבעי
press to zoom
התקנת דוודי מיים וקיטור
התקנת דוודי מיים וקיטור
press to zoom
יכולות עצמאיות מקומיות
יכולות עצמאיות מקומיות
press to zoom
ציוד לתחנות כח
ציוד לתחנות כח
press to zoom
תחנת חלוקה מפעליות
תחנת חלוקה מפעליות
press to zoom

יחידת ביצוע מצויידת, מקצועית וזמינה לכל עבודה